דף הבית / כללי

כללי

מאמרים כלליים הקשורים לנושאים ושאלות כלליות על:
קורס תיווך,קורס נדלן,וכן לימודי נדלן.

חוק האתיקה למתווכים

זה לא מספיק רק שיש לכם רישיון והחתמתם את הלקוחות על הזמנת שירותי התיווך כדין וגם הייתם הגורם היעיל בעסקה . אתם צריכים להיות ישרים ,אמיתיים אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך . לחוק המתווכים ישנו גם סעיף נוסף והוא כללי האתיקה של המתווכים זאת אומרת איך המתווכים יצטרכו גם …

קרא עוד...

חוק המקרקעין-מהו הסכם שיתוף?

חוק המקרקעין מהו הסכם שיתוף-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם אותו אותו חותמים עם שותפים כאשר יש לכם בעלות משותפת על אותה חלקת קרקע. כאשר עושים הסכם שיתוף במקרקעין בלא מעט  מקרים בהם יש לנו צורך להתחלק על שטח אחד עם מספר אנשים. להלן כמה מקרים אפשריים שיצטרכו לעשות הסכם שיתוף במקרקעין: כאשר כמה שותפים …

קרא עוד...

מהו חוק המכר ועל מי הוא נועד להגן?

חוק המכר-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

בשנות השבעים נחקק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974. החוק נחקק על רקע העובדה ש-70% מהדירות נמצאות בבעלות המתגוררים בהן. לעתים נאלצים רוכשי הדירות מקבלנים לשלם בעבור דירה שטרם נבנתה. לפני החקיקה לא רכש הדייר שום זכות חפצית בדירה עד שזו נרשמה על שמו בלשכת רישום המקרקעין. …

קרא עוד...

מהו חוק הגנת הצרכן?

חוק הגנת הצרכן -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

הסוגיות המרכזיות בהן החוק להגנת הצרכן עוסק הן: איסור הטעייה איסור על ניצול מצוקה וחובת גילוי מטרתם של שלושת סעיפים אלו היא להעניק לצרכן את המידע הטוב ביותר על העסקה, לא להטעות אותו על ידי מסירת מידע כוזב ולא לנצל את תמימותו של הצרכן, או לסירוגין, את בורותו. כמו כן, …

קרא עוד...

חוק הגנת הדייר -מהו חוק הגנת הדייר ?

מהו חוק הגנת הדייר-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק הגנת הדייר קובע את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן כל אחד בהתאם לזכויותיו וחובותיו. החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק שנרכשו תמורת דמי מפתח . רכישה בדמי מפתח נחשבת גם היא  כעסקת נדל"ן והיא מעין שילוב של רכישת הנכס לשכירתו. בעסקה שכזו הקונה …

קרא עוד...

חוק התכנון והבנייה

חוק התכנון והבנייה -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק התכנון והבנייה כולל בתוכו פרוט של עבירות על חוק התכנון והבנייה ומפרט את העונשים שיש לנקוט לגבי כל עבירה על החוק. 1.כל אדם אשר משתמש במקרקעין ללא רשות העונש על זה  הוא קנס ומאסר שנתיים. 2.כל אדם אשר עושה שימוש במקרקעין כאשר הוא סוטה מהאישור או מהתוכנית, העונש על …

קרא עוד...

1. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע מתי העברת זכות במקרקעין נחשבת למכירה וחייבת בתשלום מס ומתי אינה נחשבת ככזו. החוק מבחין בין המקרים השונים שבהם מוטל תשלום מס שבח ומס רכישה, אופן החישוב של המס, באילו מקרים ניתן פטור ממס וכיצד נגבה התשלום. כמו כן, מפורטות סוגי העבירות על …

קרא עוד...