דף הבית / ארכיון תגיות

ארכיון תגיות

חוק המקרקעין-מהו הסכם שיתוף?

חוק המקרקעין מהו הסכם שיתוף-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

הסכם שיתוף במקרקעין הוא הסכם אותו אותו חותמים עם שותפים כאשר יש לכם בעלות משותפת על אותה חלקת קרקע. כאשר עושים הסכם שיתוף במקרקעין בלא מעט  מקרים בהם יש לנו צורך להתחלק על שטח אחד עם מספר אנשים. להלן כמה מקרים אפשריים שיצטרכו לעשות הסכם שיתוף במקרקעין: כאשר כמה שותפים …

קרא עוד...

מהו חוק המכר ועל מי הוא נועד להגן?

חוק המכר-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

בשנות השבעים נחקק חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974. החוק נחקק על רקע העובדה ש-70% מהדירות נמצאות בבעלות המתגוררים בהן. לעתים נאלצים רוכשי הדירות מקבלנים לשלם בעבור דירה שטרם נבנתה. לפני החקיקה לא רכש הדייר שום זכות חפצית בדירה עד שזו נרשמה על שמו בלשכת רישום המקרקעין. …

קרא עוד...

מהו חוק הגנת הצרכן?

חוק הגנת הצרכן -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

הסוגיות המרכזיות בהן החוק להגנת הצרכן עוסק הן: איסור הטעייה איסור על ניצול מצוקה וחובת גילוי מטרתם של שלושת סעיפים אלו היא להעניק לצרכן את המידע הטוב ביותר על העסקה, לא להטעות אותו על ידי מסירת מידע כוזב ולא לנצל את תמימותו של הצרכן, או לסירוגין, את בורותו. כמו כן, …

קרא עוד...

חוק הגנת הדייר -מהו חוק הגנת הדייר ?

מהו חוק הגנת הדייר-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק הגנת הדייר קובע את אופן ההתנהלות של בעל הבית והדייר המוגן כל אחד בהתאם לזכויותיו וחובותיו. החוק חל על דיירים המחזיקים בדירות או מחזיקים בית עסק שנרכשו תמורת דמי מפתח . רכישה בדמי מפתח נחשבת גם היא  כעסקת נדל"ן והיא מעין שילוב של רכישת הנכס לשכירתו. בעסקה שכזו הקונה …

קרא עוד...

חוק התכנון והבנייה

חוק התכנון והבנייה -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק התכנון והבנייה כולל בתוכו פרוט של עבירות על חוק התכנון והבנייה ומפרט את העונשים שיש לנקוט לגבי כל עבירה על החוק. 1.כל אדם אשר משתמש במקרקעין ללא רשות העונש על זה  הוא קנס ומאסר שנתיים. 2.כל אדם אשר עושה שימוש במקרקעין כאשר הוא סוטה מהאישור או מהתוכנית, העונש על …

קרא עוד...

1. חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)

חוק מיסוי מקרקעין שבח ורכישה -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 קובע מתי העברת זכות במקרקעין נחשבת למכירה וחייבת בתשלום מס ומתי אינה נחשבת ככזו. החוק מבחין בין המקרים השונים שבהם מוטל תשלום מס שבח ומס רכישה, אופן החישוב של המס, באילו מקרים ניתן פטור ממס וכיצד נגבה התשלום. כמו כן, מפורטות סוגי העבירות על …

קרא עוד...

מהו חוק ההוצאה לפועל?

מהו חוק ההוצאה לפועל -קורס מבחן המתווכים באינטרנט

ההוצאה לפועל היא הליך המשמש אדם או גוף מסויים לשם מימוש פסק דין שניתן לטובתו , כמו כן משמש הוא למימוש מסמכים שמקנים זכויות כספיות כמו שטר משכנתא ,שטר חוב או המחאות שתוקפם של מסמכים אילו הוא כמו פסק דין של בית משפט . הרשות האכיפה והגבייה היא הגוף האחראי …

קרא עוד...

מהו חוק רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 הוא חוק מדינה אשר קובע את חובת הרישוי על סוגי עסקים מסוימים וכדי להגשים את מטרותיו. מהו חוק רישוי עסקים? לחוק שש מטרות עיקריות ואלו הן: איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים (* המשרד לאיכות הסביבה) מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד …

קרא עוד...

קורס הכנה למבחן רשם המתווכים באינטרנט-"קומבו"

קורס מבחן המתווכים קומבו

קורס מבחן המתווכים באינטרנט זהו קורס שכל אחד צריך לעבור בשביל להתחיל ולעבוד כמתווך נדל"ן.אני מקווה שאתם יודעים למה אתם צריכים לעבור את מבחן המתווכים כבר ואם לאוותוכלו למצוא מידע בקישור הבא מבחן המתווכים המדריך המלא לקבלת רישיון תיווך במקרקעין. קורס מבחן המתווכים באינטרנט זאת המתנה שלך מהמדינה אם יש …

קרא עוד...