דף הבית / קורס הכנה למבחן המתווכים / מבחן רשם המתווכים 2019

מבחן רשם המתווכים 2019

מבחן רשם המתווכים 4 פעמים בשנה, ההרשמה אל מבחן המתווכים תהיה בתאריכים שנקבעו מראש וההרשמה צריכה להיעשות מבעוד מועד.

חובה להירשם לאתר של רשם המתווכים על מנת שיכינו לכם מבחן תיווך עם השם שלכם והתעודת זהות .כך כשתעברו את מבחן התיווך יישלח אליכם רישיון התיווך הביתה.

מבחן המתווכים הוא מבחן תיווך שכל מתווך נדל"ן צריך לעבור על מנת לקבל את רישיון התיווך המיוחל שלמזלכם הוא הולך להיות קל.רוצים לעבור את מבחן המתווכים הקרוב בקלות ובמהירות לחצו על המילים הבאות: קורס הכנה למבחן המתווכים קומבו

מבחן רשם המתווכים 2019-מתאים כמעט לכולם

בגדול כל אחד שמתאים להגדרות שבחוק המתווכים  יוכל לגשת למבחן רשם המתווכים.
מבחן תיווך זה הוא מבחן שמתקיים 4 פעמים בשנה.
בדרך כלל הזמן הממוצע שנותנים לכם לפתירת המבחן המתווכים עומד על כשעתיים.

מי לא יכול להירשם למבחן המתווכים?

בדרך כלל אילו אנשים שיש להם פשיטות רגל ,או אנשים שהורשעו על מירמה בעבר,
אז אם אתם לא כאלה תמשיכו לקרוא …כי מבחן המתווכים זה משהו שאתם צריכים.

מה הנושאים עליהם לומדים במבחן המתווכים?

ראשית חשוב שתבינו  כי תזכרו כי המבחן הוא די קל ויותר מ70% מהאנשים עוברים אותו די בקלות,
וזאת מהסיבה הפשוטה שרשם המתווכים רוצה שפשוט תבינו מה מותר לכם לעשות
ולהיפך.בנוסף הוא שופך עליכם שתי ספרי הדרכה ללימוד מבחן המתווכים .

חומר לבחינת מבחן המתווכים יכלול:
מושגי יסוד בנדל”ן
חוק המתווכים במקרקעין
חוק הגנת הצרכן
חוק המכר
חוק הגנת הדייר
חוק ההוצאה לפועל
חוק שמאי מקרקעין
חוק תכנון ובניה
חוק מיסוי מקרקעין
חוק עונשין
חוק רישוי עסקים
חוק החוזים
חוק המקרקעין
חוק מקרקעי ישראל
חוק ירושה
פסקי דין

הספרים נראים כספרי למידה לעריכת דין אבל מספיק שתקראו את הספרים פעם אחת
ואתם כבר בעניינים,

מבחן רשם המתווכים 2019 יישאר באותה המתכונת

5.      שלמה מעוניין לבדוק מהן זכויות הבנייה הקיימות במגרש, ומבקש לפנות לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הנוגעת בדבר.
        
בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים נכון?

 1. ועדה מקומית לתכנן ולבנייה קיימת רק בשלוש הערים הגדולות.
 2. ועדה מקומית לתכנון ולבנייה קיימת בכל מרחב תכנון מקומי.
 3.         ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אינה מוסמכת לדון ולאשר תוכניות משום סוג, אלא רק לתת היתרי בנייה.
 4. שלמה צריך לגשת ללשכת רישום המקרקעין ולא לוועדה המקומית לתכנון ובניה.
 1. גל יכול להקדים את התשלום ללא צורך במתן כל הודעה לנויה או בקבלת הסכמתה, ואף יהיה זכאי להפחית מהתשלום 2% כהנחה בגין העובדה ששילם לפני המועד בו זכאית נויה לקבל את דמי התיווך.
 2. גל יכול להקדים את התשלום ללא צורך במתן כל הודעה לנויה או בקבלת הסכמתה. התשלום יהא בשיעור שנקבע בהזמנה.
 3.         גל יכול להקדים את התשלום ללא צורך במתן כל הודעה לנויה או בקבלת הסכמתה, אולם עליו להוסיף לתשלום פיצוי בשיעור של 3% בשל אי מתן הודעה מוקדמת.
 4. גל יכול להקדים את התשלום ובלבד שהודיע על כך לנויה זמן סביר מראש, והקדמת התשלום לא תפגע בנויה. התשלום יהא בשיעור שנקבע בהזמנה.

8.      דנה, שרון וחגית הקימו ביחד שותפות לצורך רכישת דירה. לא נחתם הסכם שותפות בין הצדדים. לאחר מספר חודשים, כאשר הדירה הושכרה והתחילו לקבל דמי שכירות, טענה דנה כי היא זכאית לקבל מחצי מהרווחים מאחר והיא עבדה הכי קשה במציאת השוכרים. שרון וחגית מתנגדות וטוענת כי כל אחת מהשותפות זכאית לשליש מדמי השכירות.
         בנסיבות המתוארות, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון?

 1. בהיעדר הסכמה אחרת בין השותפות, חזקה כי חלקה של כל שותפה הא שווה ולכן דנה תהא זכאית רק לשליש מדמי השכירות.
 2. בהיעדר הסכמה אחרת בין השותפים, הרי שכל אחת מהשותפות זכאית לחלק מדמי השכירות.
 3.         בהיעדר הסכמה אחרת בין השותפות, הרי שכל אחת מהשותפות זכאית לחלק מדמי השכירות בהתאם לסכום ההשקעה הראשונה של כל אחת מהן בשותפות.
 4. בהיעדר הסכמה אחרת בין השותפות, הרי שלא ניתן לדעת מה שיעור חלקה של כל אחת מהשותפות ויש צורך לפנות לרשם השותפויות על מת שיקבע את החלק של כל אחת מהשותפות.

9.      גיא הינו פקיד מכירות אצל קבלן והוא אינו מתווך מורשה. באחד הימים קיבל גיא דואר רשום לביתו וגילה להפתעתו כי שמו מופיע על גבי תעודה המסמיכה אותו להיות מתווך במקרקעין, אך בבדיקה נוספת הוא מגלה כי מס' תעודת הזהות אינו שלו.
         האם גיא רשאי  להשתמש ברישיון שנתקבל אצלו? מדוע?

 1. כן, משום שהוא לא עשה דבר כדי להטעות איש והתעודה הגיעה אליו הביתה.
 2. לא. גיא יודע שמדובר בטעות ואסור לו לנצלה.
 3.         כן, משום שגיא עובד כפקיד מכירות ומילא הוא מטפל במכירת דירות.
 4. לא, משום שגיא לא הגיש ולא ניפק את המסמך ועל כן הוא אינו נחשב כמי שזייף אותו.

רשם המתווכים במקרקעין –  28.10.2008 שאלון מספר 0001
10.    דוד רוצה למכור כעת את הדירה של ההורים שלו אך מאחר ואבא שלו נפטר ולא השאיר לו ייפוי כח אזי הוא רוצה לל את המו"מ ולחתום בשמו של אביו.
         בנסיבות המתוארות, איזה המשפטים הבאים הוא נכון?

 1. אין כל מניעה לכך בכפוף לכך שאמא של דוד תיתן את הסכמתה.
 2. התחזות לאדם מת הינה פסולה ומהווה עבירה פלילית.
 3.       אין כל מניעה .          
 4. אין כל מניעה לכך, בכפוף לכך שהאחעים של דוד מסכימים לכך.

11.    מה הדין של דירה בבית מגורים אשר שימשה בפועל כפעוטון במשך ארבע שנים לפי מכירתה מבחינת חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) התשכ"ג-1963?         

 1. פעוטון נחשב לעסק ולכן הדירה אינה דירה מזכה.
 2. אין מדובר בדירת מגורים מזכה כהגדרתה בסעיפים 1 ו-49 לחוק.
 3.       המדובר בדירת מגורים מזכה, אך רק אם הדירה מיועדת לשמש למגורים לפי טיבה.
 4. בכל מקרה יהיה צורך בתיאום מס שבח כאשר רוצים למכור דירה המשמשת כפעוטון.

12.    משה מנסה למכור את הדירה שלו כבר מספר חודשים, אך ללא הצלחה. מרוב ייאוש החליט משה לטוס לאיטליה לחופשה של חודש. מתוך חשש כי משה יפסיד קונה פוטציאלי במהלך החופשה, הוא פונה אל שלומי המתווך ומציע להשאיר אצלו ייפוי כוח לצורך מכירת הדירה לקונה פוטנציאלי.
         האם משה יחויב במס שבח בגין מתן ייפוי הכוח? מדוע?

 1. מתן ייפוי כוחהו אירוע מס ולכן בכל מקרה, משה יצטרך לשלם מס שבח בגין מתן ייפוי הכוח.
 2. במידה ומשה אינו יכול לבטל את ייפוי הכוח בכל עת, אזי הוא יהיה פטור מתשלום מס שבח בין מתן ייפוי הכוח.
 3.         משה יחוייב בתשלום מס שבח במידה וייפוי הכוח תקף לתקופה של עד חצי שנה.
 4. מאחר וייפוי הכוח אינו ניתן להעברה על ידי שלומי, אזי משה יהיה פטור מתשלום מס שבח.
wpChatIcon