מבחן תיווך 2018

הוראות לנבחן:

 1. משך הבחינה – שעתיים.

חומר עזר מותר בשימוש:

 1. דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות – הניתן בבחינה ע״י רשמת

המתווכים ויש להחזירו בסיום הבחינה.

 1. מילון או מילונית אלקטרונית.

    אין לקפל, להדק במכונת הידוק או לחורר את "דף התשובות לנבחן"

 ציון עובר – 60 נקודות.

בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והנכונה ביותר בהתאם לחומרהבחינה ולסמנה ב"דף תשובות לנבחן" על-ידי סימון X במקום המתאים.

 1. סימון שתי תשובות יגרום לפסילת התשובה.
 2. בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב- X את המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצונך לשנות תשובה שכבר סימנת, עליך למחוק את התשובה על-ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב- X את התשובה החדשה. אם שינית את דעתך, עליך למלא שוב את הריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת.

בהצלחה!

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך:
תוצאות בחינה של רשם המתווכים 2019
קורס הכנה למבחן המתווכים
מבחן תיווך 2019
הרשמה למבחן תיווך
מבחני תיווך לדוגמא

מבחן תיווך 2018-חלק 1

 1. כיצד מוגדר שיעור עליית המדד בתקופה מסוימת?
 1. ההפרש בין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה, מחולק במדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת התקופה.
 2. חיבור בין המדד שהתפרסם לפני סוף התקופה עם המדד שפורסם לאחרונה לפני התקופה, מחולק במדד שפורסם לפני תחילת התקופה.
 3. המדד שהתפרסם לפני סוף התקופה מחולק במדד שפורסם לפני תחילת התקופה.
 4. המדד שפורסם לאחרונה לפני התקופה מחולק במדד שהתפרסם לפני סוף התקופה.
 5. משה מעוניין למכור את דירתו. לצורך כך, הוא התקשר עם שי המתווך בחוזה להזמנת שירותי תיווך. במקביל, משה פרסם את דירתו בלוח המודעות המקומי, מתוך תקווה שאולי יצליח למכור את דירתו בעצמו, ולא יצטרך לשלם לשי דמי תיווך. שי, אשר חשק מאוד לקבל את דמי התיווך, הציב שלט "למכירה" על דירתו של משה, אך טרם הצליח למכור את הדירה. משה המאוכזב פנה לשי ודרש ממנו לשווק את דירתו בעוד דרך אחת לפחות.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. שי מחויב לפי דין לנקוט לכל הפחות בשתי דרכים כדי לשווק את דירתו של משה.
 2. שי מחויב לפי דין לנקוט לכל הפחות בשלוש דרכים כדי לשווק את דירתו של משה.
 3. שי אינו מחויב לפי דין לנקוט בפעולת שיווק נוספת, אלא אם הוסכם על כך במפורש

בחוזה.

 1. העובדה שמשה פרסם את הדירה בלוח המודעות המקומי, הסירה משי את החובה לנקוט בעצמו בדרך שיווק נוספת.
 2. רוני מעוניין לקנות דירה באזור יהודה ושומרון. לפני שהוא מחליט לעשות כן, הוא מעוניין לקבל מידע על הנכס. למי על רוני לפנות לצורך קבלת המידע?
 1. לממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש באזור יהודה ושומרון, או למשרדי רישום המקרקעין במינהל האזרחי.
 2. למשרד המשפטים, או למשרד הבינוי והשיכון.
 3. למפקח הבנייה, או לחברה המשכנת העוסקת בשיווק והכנת רישום הנכס.
 4. למועצה המקומית.

4. יעל הציעה לחיים לשכור את דירתה, בתנאי שיחזיר לה תשובה בתוך 3 ימים בלבד. באיזה מהמקרים הבאים הצעתה של יעל לא תפקע?

 1. חיים דחה את הצעתה של יעל.
 2. חיים הודיע ליעל בתוך יומיים כי הוא מקבל את ההצעה, השניים חתמו על חוזה, ומספר ימים לאחר מכן יעל נפטרה.
 3. לפני שחיים הספיק להתקשר ליעל ולהגיד לה שהוא מקבל את הצעתה, ניתן כנגד יעל צו לקבלת נכסים.
 4. עברו 4 ימים ממועד ההצעה של יעל.
 1. נעמי ושחר כרתו חוזה למראית עין, לפיו נעמי מוכרת לשחר את דירתה, וזאת על-מנת ששחר יקבל הלוואה ללא ריבית והצמדה מאביו משה, ויוכל למשכן את הדירה לטובת משה. שחר פנה למשה עם החוזה ועל סמך החוזה קיבל הלוואה מאביו משה, לכאורה לצורך השלמת העיסקה. עסקיו של שחר קרסו, ומשה רצה לגבות את סכום ההלוואה על ידי מכירת הדירה.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. חוזה למראית עין הינו חוזה ככל החוזים ולכן משה יכול להסתמך על החוזה.
 2. החוזה שכרתו שחר ונעמי בטל; משה יכול להסתמך על החוזה אם עשה זאת בתום לב ולהיפרע מהדירה.
 3. החוזה שכרתו שחר ונעמי בטל, מכיוון שמדובר בחוזה למראית עין ומשה הפסיד את סכום ההלוואה.
 4. משה בכל מקרה לא יכול להעניק הלוואה לשחר, מכיוון שאינו בנק מוכר.