סידור הרשימות

הסידור  שתסריט המוטיבציה יהיה מול העיניים שלכם הוא חשוב

בגלל שהסיטואציה של המוטיבציה

הם השורש הם הגילוי של שיחה נהדרת

והסיטואציה זה כל הפתיחות שיוצרות את השיחה כמו :

התסריט  שלכם עם מוכרי דירות שפג תוקפם

ישנם תסריטים אשר מאפשרים לנו ליצור את השיחה .

ויש לזכור שכל שיחה צריכה להוביל לתסריט המוטיבציה לדוגמא:

אם אתם מרגישים שהשיחה עומדת ליפול

תחזרו מייד לשאלות המוטיבציה .

אם אתם מרגישים שהם לא מעוניינים

תחזרו לשאלות המוטיבציה .

מי הבן אדם הכי חשוב בחיים שלהם ?

על מי הם אוהבים הכי לדבר ?

נכון ! עליהם!!!

יש לשאול את שאלות המוטיבציה בצורה שאתם מאוד מתעניינים

עם סקרנות אינטנסיבית רק אז השיחה שלכם תמשיך…

תמיד שאלות המוטיבציה צריכות להיות מול העיניים שלכם !