סידור הרשימות-קורס מבחן המתווכים באינטרנט

סידור הרשימות

הסידור  שתסריט המוטיבציה יהיה מול העיניים שלכם הוא חשוב

בגלל שהסיטואציה של המוטיבציה

הם השורש הם הגילוי של שיחה נהדרת

והסיטואציה זה כל הפתיחות שיוצרות את השיחה כמו :

התסריט  שלכם עם מוכרי דירות שפג תוקפם

ישנם תסריטים אשר מאפשרים לנו ליצור את השיחה .

ויש לזכור שכל שיחה צריכה להוביל לתסריט המוטיבציה לדוגמא:

אם אתם מרגישים שהשיחה עומדת ליפול

תחזרו מייד לשאלות המוטיבציה .

אם אתם מרגישים שהם לא מעוניינים

תחזרו לשאלות המוטיבציה .

מי הבן אדם הכי חשוב בחיים שלהם ?

על מי הם אוהבים הכי לדבר ?

נכון ! עליהם!!!

יש לשאול את שאלות המוטיבציה בצורה שאתם מאוד מתעניינים

עם סקרנות אינטנסיבית רק אז השיחה שלכם תמשיך…

תמיד שאלות המוטיבציה צריכות להיות מול העיניים שלכם !