דף הבית / קורס הכנה למבחן המתווכים / רשם המתווכים תוצאות בחינה 2019

רשם המתווכים תוצאות בחינה 2019

מבחן תיווך 2019 התשובות הנכונות למבחן רשם המתווכים עדיין לא יצא 
אבל אולי יעניין אותך לראות איך נראה מבחן תיווך של שנת 2018 
שהוא בנויבאותה המתכונת רק עם שאלות אחרות .
ראו איך נראה מבחן תיווך של ינואר 2018.

 • משך הבחינה – שעתיים.
 •  חומר עזר מותר בשימוש:
 1. דיני מתווכים במקרקעין חוקים ותקנות – הניתן בבחינה ע״י רשמת

המתווכים ויש להחזירו בסיום הבחינה.

 1. מילון או מילונית אלקטרונית.
 2. אין לקפל, להדק במכונת הידוק או לחורר את “דף התשובות לנבחן”.
 3. ציון עובר – 06 נקודות.
 4. בכל שאלה עליך לבחור את התשובה הטובה והנכונה ביותר בהתאם לחומר

הבחינה ולסמנה ב”דף תשובות לנבחן” על-ידי סימון X במקום המתאים.

 1. סימון שתי תשובות יגרום לפסילת התשובה.
 2. בדף התשובות יש להשתמש בעט כחול/שחור בלבד. עליך לסמן ב- X את המקום המתאים לתשובה שבחרת. אם ברצונך לשנות תשובה שכבר סימנת, עליך למחוק את התשובה על-ידי מילוי כל הריבוע בצבע כחול/שחור, ולסמן ב- X את התשובה החדשה. אם שינית את דעתך, עליך למלא שוב את הריבוע בעט כחול/שחור ולכתוב בצד שורת הריבועים את התשובה החדשה שבחרת.

בהצלחה!

 1. מיכאל הוא הבעלים של דירה בקומה רביעית, בבית משותף בן 4 קומות ובו 2 דירות. בכל קומה יש 8 דירות. מידי שנה בימי החורף חודרים מי גשמים מגג הבניין לדירתו. מאחר שאין נציגות לבית המשותף, הוא פנה מספר פעמים לכל בעלי הדירות בכתב ובעל פה בדבר הצורך לתקן את הגג, אך נענה בסירוב בטענה שתיקון הגג אינו נוגע להם.

מה האפשרות הנכונה ביותר העומדת בפני מיכאל?

 1. על מיכאל לתקן את הגג באופן עצמאי ולדרוש משאר בעלי הדירות להשתתף בתיקון.
 2. על מיכאל לתקן את הגג באופן עצמאי ולדרוש משכנו בקומה רביעית מחצית מהוצאות התיקון.
 3. על מיכאל לפנות לאגודה לתרבות הדיור להסדרת העניין מול שאר דיירי הבית ולקבלת סיוע לתיקון הגג שמעליו.
 4. על מיכאל לפנות ולהגיש תביעה נגד בעלי הדירות בפני המפקח על הבתים המשותפים כדי שיורה להם לשאת בעלות תיקון הגג.
 5. יוסף, קשיש וחולה בן 21, מתגורר בשכירות מוגנת בדירה בת 5 חדרים בתל אביב. יוסף ביקש מבנו ראובן ובני משפחתו, המתגוררים בדירתם בבאר שבע, לבוא להתגורר עימו בדירתו המרווחת וכן לסייע לו בעת הצורך. ראובן ובני משפחתו קיבלו את הצעת האב ועברו לגור עימו, וזאת לאחר שהשכירו את דירתם בבאר שבע. לאחר שנה נפטר האב הקשיש. לאחר תום ימי השבעה פנה בעל הבית, מר גרשוני, לראובן, ודרש ממנו את פינוי הדירה והשבתה לידיו.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. בעל הבית אינו צודק, מאחר שראובן התגורר ביחד עם אביו בדירה יותר מ- 6 חודשים בסמוך לפטירת אביו.
 2. בעל הבית צודק, מאחר שלראובן הייתה דירה אחרת למגורים בעת פטירת אביו.
 3. בעל הבית אינו צודק, מאחר שזכותם של ילדי הדייר להיות יורשים בעת פטירת האב.
 4. בעל הבית צודק, מאחר שראובן לא קיבל את הסכמת בעל הבית להתגורר בדירה ביחד

עם אביו.

 1. פס”ד עא017/26 אהרון חסין נ’ דוד בלס ואח’, עוסק בערעורו של מתווך הטוען כנגד הסכום שנפסק לטובתו. העיסקה הייתה פרי תיווכו של המתווך, בה נחתם זכרון דברים בין הצדדים, אך בסופו של דבר לא יצאה לפועל, כי הקונה הודיע למוכר שאינו מעוניין בה.

בהתאם לפסק הדין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. המתווך אינו זכאי לשכרו, מאחר שבסופו של דבר ההסכם לא מומש ולא קוים.
 2. המתווך זכאי לשכר, כי הוא מי שהביא את הצדדים לידי הסכם מחייב, גם אם הצדדים

לא מימשו את ההסכם או לא קיימו אותו.

 1. זכרון דברים עליו חתמו הצדדים אינו מהווה חוזה מחייב ולכן המתווך אינו זכאי לדמי תיווך.
 2. המתווך זכאי לדמי תיווך בשיעור 2% מהצד שהפר את ההסכם.
 3. מהו הסכם משבצת דו צדדי?
 1. הסכם חכירה שנחתם בין הסוכנות היהודית לאגודה שיתופית.
 2. הסכם חכירה שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לסוכנות היהודית.
 3. הסכם חכירה שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לאגודה השיתופית.
 4. הסכם חכירה שנחתם בין רשות מקרקעי ישראל לקרן קיימת לשראל.
 5. בע”א 77/052 חוה רבינאי נ’ חברת “מן השקד” בע”מ )בפירוק( בו דן כב’ השופט ברק המערערת, )גב’ רבינאי(, טענה, בין היתר, כי זכרון הדברים עליו חתמה אינו הסכם מחייב, שכן נחתם ע”י המשיבה )חברת “מן השקד”( לאחר שהמערערת חזרה בה מהצעתה.

בנסיבות העניין ובהתאם לפסק הדין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. המערערת חתמה על זכרון הדברים וקיבלה צ’ק כמקדמה. למרות שהמשיבה לא חתמה באותו מועד על זכרון הדברים, נקבע כי בנסיבות אלה מדובר בהסכם מחייב.
 2. זכרון הדברים שנחתם רק ע”י המערערת אינו הסכם מחייב, מאחר שהמשיבה חתמה עליו לאחר שהמערערת חזרה בה מההצעה.
 3. כל עת שהחוזה שנערך ולא נחתם בכתב, הצדדים לא יראו עצמם קשורים בו.
 4. זכרון הדברים הינו הצעה בלבד ואינו עומד בדרישות סעיף 8 לחוק המקרקעין, דהיינו

מסמך בכתב. רק עם חתימת חוזה, הצדדים יראו עצמם קשורים בו.

 1. ארנון שכר חנות בשטח 081 מ”ר מדן למשך 6 שנים והשקיע בשיפוצה 811,111 ש”ח. כדי להבטיח את זכויותיו בחנות, ארנון מיהר לרשם המקרקעין לרשום הערת אזהרה על הנכס לטובתו.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. ארנון זכאי לרשום הערת אזהרה כבעל זכות שכירות ובלבד שהרשם יודיע מיד על הרישום לדן, בעל הנכס.
 2. ארנון אינו זכאי לרשום הערת אזהרה על זכות השכירות בחנות.
 3. רק דן, בעל הנכס, רשאי להורות על רישום הערת אזהרה לטובת השוכר.
 4. רק ארנון זכאי לרשום הערת אזהרה כבעל זכות בשכירות בחנות.
 5. אילן רכש דירת מגורים בת 5 חדרים מהקבלן גרשון הלוי שבנה בית דו משפחתי )הדירה שאילן רכש הינה אחת מתוך 8 הדירות בבית הדו משפחתי(. לחוזה המכר גרשון לא צירף מפרט, מאחר שלטענתו מדובר בבית דו משפחתי, שאינו מחייב מפרט. לאחר שנה מקבלת הנכס אילן נוכח לדעת כי המרצפות מוגדרות כסוג ב’, חלקן פגומות וחלקן שקעו והעבודה לא נעשתה באופן מקצועי. אילן דרש להחליף את כל הריצוף בבית שרכש מהקבלן גרשון ועל חשבונו של הקבלן.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. גרשון הקבלן אינו חייב להחליף את המרצפות כי הן אינן מהוות אי התאמה והן באיכות טובה, ובכך הוא קיים את חיוביו כלפי אילן.
 2. על גרשון הקבלן לבצע תיקון והחלפת המרצפות בדירת אילן, מאחר שהיה עליו למסור את הדירה לאילן מחומרים באיכות גבוהה.
 3. גרשון הקבלן אינו חייב להחליף את המרצפות, מאחר שהרוכש אילן היה צריך להיעזר במפקח בנייה ולהפנות את תשומת ליבו של הקבלן לכך שהמרצפות אינן תקינות.
 4. על גרשון הקבלן לבצע את תיקון המרצפות בחלקים בהם הריצוף שקע בלבד.
 5. לד”ר ברנע פלסטיקאי ידוע, בית עסק המשמש מזה 2 שנים כקליניקה רפואית בעלת שם לטיפולים קוסמטיים, ונקראת בשם המסחרי “מדיקל ברנע”. ד”ר ברנע הינו דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר. לימים, ד”ר ברנע החליט למכור את בית העסק לד”ר שנקר הפלסטיקאי.

בנסיבות העניין, איזה מהמשפטים הבאים הוא הנכון ביותר?

 1. בחלוקת דמי המפתח שיתקבלו בתמורה למכירת הקליניקה עם בעל הבית, ד”ר ברנע רשאי לנכות שני שלישים עבור המוניטין של בית העסק מהסכום הכללי של דמי המפתח שיקבל מד”ר שנקר.
 2. בחלוקת דמי המפתח שיתקבלו בתמורה מהקליניקה עם בעל הבית, ד”ר ברנע לא יוכל לנכות עבור המוניטין של בית העסק מהסכום הכללי של דמי המפתח שיקבל מד”ר שנקר.
 3. בחלוקת דמי המפתח שיתקבלו בתמורה מהקליניקה עם בעל הבית, ד”ר ברנע רשאי לנכות עבור המוניטין של בית העסק מהסכום הכללי של דמי המפתח שיקבל מד”ר שנקר, וזאת בתנאי שהשם המסחרי “מדיקל ברנע” לא ישתנה.
 4. בחלוקת דמי המפתח שיתקבלו בתמורה מהקליניקה עם בעל הבית, ד”ר ברנע יוכל לנכות סכום שיקבל מד”ר שנקר עבור המוניטין של בית העסק מהסכום הכללי של דמי המפתח שיקבל. ד”ר שנקר יוכל לשנות את השם המסחרי של בית העסק ל”מדיקל
 5. שנקר”.
רשם המתווכים תוצאות בחינה 2019